Kva skjer i Vest-Telemark?

Liturgisk talt

Liturgisk talt frå Vest-Telemark.no
Betel 3870 Fyresdal
 
Onsdag 20. september 19.00
 
Fra og med i høst begynner vi med en serie om liturgien. Vi skal prate sammen om hva liturgien er og hvordan den er oppbygget og hvilke røtter vår kirkes liturgi har. Vi starter opp på Betel onsdag 20. september kl. 19.00. Det blir innledning til samtale hver gang og litt enkel servering. Det er sogneprest Øyvind Mæland som vil lede samlingen. Det blir flere samlinger, da enten fortsatt på Betel eller på Prestegarden.
Hjertelig velkommen!
 
Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.