Kva skjer i Vest-Telemark?

Forretningsmodell workshop

Forretningsmodell workshop frå Vest-Telemark.no
Fyresdal Næringshage Klokkarhamaren 6, Fyresdal 3870 Fyresdal
 
Fredag 28. april 09.00 – 12.00
 
Målgruppe; Bedrifter som ønsker å få oversikt over eller endre egen forretningsmodell.

Etter workshopen skal deltakerene kunne;
- Sette opp egen forretningsmodell
- Forstå styrker og begrensinger i denne
- Bli inspirert til å lete etter muligheter for å styrke eller innovere i modellen

Fyresdal Næringshage arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge et seminar om hvordan utvikle og styrke forretningsmodellen for din bedrift.

Skal du bringe en ny ide til markedet for første gang, må du ha tenkt gjennom hele forretningsløpet og man blir anbefalt å lage en forretningsmodell. Det kan også være nyttig å jobbe med en forretningsmodell for å rydde opp og få bedre oversikt om du driver en bedrift i dag.

En forretningside beskriver hva bedriften din gjøre, mens forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Her ser vi på hva skal du levere, hvem er kunden, hvem er venner og konkurrenter, hvordan skal du selge og hvordan skal du ta betalt?

Vi får en innføring i Canvasmodellen, som er en mye brukt og kjent metode for å utvikle en forretningsmodell. Her vil vi bruke en av bedriftene som case. Underveis vil deltakerne kunne jobbe parallelt med egen forretningsmodell. Videre får vi en innføring i hvilke verktøy man kan bruke for å teste hvor forretningsmodellen har sine styrker og svakheter og hvordan man kan lete etter forbedringer og innovasjoner. Det viktigste er allikevel å forstå kunden og hva man løser for denne slik at man kan bygge opp sitt produkt eller sin tjeneste ut fra dette.

Banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere vil forlange at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

Temamøte er gratis, og vi serverer kaffe, te og frukt. Alle er velkommen til å kjøpe seg lunch i Kafe Teisner i etterkant.

Påmelding innen 27. april
 
Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.