Kva skjer i Vest-Telemark?

Korsvei 2017 - skandinavisk sommerfestival

Korsvei 2017 - skandinavisk sommerfestival frå Vest-Telemark.no
Dyrsku'n Seljord 3840 Seljord
 
Tysdag 18. juli 18.00 – søndag 23. juli 16.00
 
Velkommen til et møtested der vi utforsker det å leve som mottakere av Guds nåde, i en verden som sårt trenger å erfare mer av den. Sommeren 2017 vil vi lage en festival som legger tyngdepunktet over i det mottakende, med overskriften: TA I MOT!

Vi opplever at det er tid for å sette ned tempoet for alt vi skal nå. Skru ned for det som skaper for mye støy i hverdagen, og å søke livets kilde og Opphavsmann. Vi ser for oss et møtested der vi skaper mer rom for å ta imot Gud, ta imot livet som gave, og å ta imot hverandre.

Når Jesus forlater sine disipler sender han dem på oppdrag i verden, og oppdraget starter med at de skal vente, vente på kraften som utruster dem til oppdraget. Teksten i Johannes 15 minner oss om hvordan det hele henger sammen; «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (Joh 15, 5)

Vi møtes rundt alteret og Ordet, rundt bålet og bordet, til sang, dans og lek, i lyrikk og musikk, i samtale og debatt, i stillhet, bønn og Baluba, i barnegrupper og tenåringsleir - til kontemplasjon og aksjon, fest og protest, fordypning og fellesskap i fem dager til ende!

Påmelding: https://www.checkin.no/event/13563/korsveifestivalen-2017
Prisliste: http://www.korsvei.no/festival-2017/praktisk/prisliste-korsvei-2017
Les mer: http://www.korsvei.no/festival-2017
 
Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.