Kva skjer i Vest-Telemark?

Velkomst for M/S Henrik Ibsen

Velkomst for M/S Henrik Ibsen frå Vest-Telemark.no
Visit Dalen Hotellvegen 5, Dalen 3880 Dalen
 
Fredag 19. mai 17.50 – 19.00
 
Lastein bryggje fredag 19.mai 2017
MS Henrik Ibsen legg til kai ca. kl. 17.50

Velkomst ved ordførar Jarand Felland.
Blomeoverrekking til passasjerar og kaptein .

Musikkinnslag ved Eivind Skimmeland.

Opning av Dalen bryggjeutstilling kl. 17.00
Lastein bryggjekafe er open frå kl. 15.00

Velkomen!
 
Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.