Kva skjer i Vest-Telemark?

Velkomst for M/S Victoria

Velkomst for M/S Victoria frå Vest-Telemark.no
Visit Dalen Hotellvegen 5, Dalen 3880 Dalen
 
Laurdag 20. mai 17.45 – 20.00
 
Velkomst for M/S Victoria laurdag 21. mai 2017!

Lårdal, ca.kl. 17.45:
Velkomst på bryggja og song ved Hege Tveito.

Dalen bryggje, ca. kl. 18.20:
Velkomst ved ordførar Jarand Felland.
Blomeoverrekking til passasjerar og kaptein.
Tokke skulemusikk spelar.

Dalen bryggjeutstilling er open kl. 12.00-17.00

Lastein bryggjekafe er open frå kl. 15.00.

Velkomen!
 
Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.