Kva skjer i Vest-Telemark?

A.O.Vinje 199 år

A.O.Vinje 199 år frå Vest-Telemark.no
Vinjar 3890 Vinje
 
Laurdag 1. april 12.00 – 16.00
 
12.00 Vinjar samfunnshus, Vinje
199-årsfødedagen til A.O. Vinje
12.00 Tom Roger Aadland: ein song
12.05 Velkomen ved ordførar Jon Rikard Kleven
12.15 Kristin Bakken: Ord og ordsamlarar frå Vest-Telemark i Norsk Ordbok
12.45 Graut og grautpinne
13.30 Erik Gjestvang framfører Vinje-tekstar
13.45 Ordskifte: Kva slags kulturinstitusjonar treng Noreg no?
Svein Harberg (H), leiar familie- og kulturkomiteen Stortinget
Tone Berge Hansen (Sp), leiar hovudutvalet for kultur, Telemark fylkeskommune
Førebudde spørsmål og kommentarar frå lokalpolitikarar
Debattleiar: Bjørn Bø
14.40 Allsong: «Vise til og om Ægtemanden Vinje» (1869)
14.45 Kringle og kaffi
15.00 Ottar Grepstad: Korleis er A.O. Vinje blitt forstått i ettertid?
15.30 Tom Roger Aadland: Dylan på nynorsk
16.00 Blomar ved bauta
• Svein Harberg legg blomar ved Vinje-statuen
• Allsong: «Blåmann»
 
Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.