Kva skjer i Vest-Telemark?

Juklerødsaken - Teater Ibsen

Juklerødsaken - Teater Ibsen frå Vest-Telemark.no
Vinjehuset 3890 Vinje
 
Søndag 5. mars 19.00
 
JUKLERØDSAKEN BLIR TEATERFORESTILLING
Forestillingen spilles på Granvin kulturhus, Seljord, mandag 27.februar, på Vinjehuset i Vinje søndag 5.mars og på Tokke kulturhus, Dalen, mandag 6.mars, alle kvelder klokka 19.00.

Husker du Arnold Juklerød? Mannen som bodde på utsiden av Gaustad Sykehus fordi han nektet å godta diagnosen ”Paranoia Querulantis”? Nå lager Teater Ibsen teaterforestilling om mannen og kampene han kjempet.

Juklerød ble rikskjendis på 80-tallet, og fremstilt i media som en ensom ridder i kampen mot Psykiatrien. Han fikk egen venneforening bestående av flere høytstående personligheter. Det er laget en byste av ham, som i dag står på utsiden av Gaustad Sykehus.

Men var han egentlig slik som han ble fremstilt i media? Var det mer ved Arnold Juklerød enn offentligheten fikk vite?

Juklerødsaken startet med nedleggingen av en barneskole i Kragerø, der Juklerød bodde med sin kone og deres tre barn. Skolenedleggingen medførte praktiske problemer for familien, og Juklerød endte etter hvert (noe ufrivillig) opp som talsmann for en gruppe som kjempen mot nedleggingen. De mente at nedleggingen var ulovlig. Men kampen skulle vise seg å være umulig å vinne. Politikere skiftet mening over natten, og det ble etter hvert klart at ”skolesaken” kom til å bli gjennomført – uavhengig av om beslutningen faktisk var lovlig eller ikke. Norge stod midt oppe i en enorm omlegging, med sentralisering, kommunesammenslåing og effektivisering; denne prosessen skulle ikke bli stanset av Arnold Juklerød!

Men Juklerød gav seg ikke. Med tiden gikk dette hardt ut over samlivet med kone og barn, og etter hvert også psyken. Til slutt gikk det så langt at han ble tvangsinnlagt på Gaustad Sykehus. Men led Juklerød av den noe tvilsomme diagnosen ”Paranoia Querulantis”, eller var dette bare en måte for myndighetene å få kontroll på en ”vanskelig” borger? Og hvordan skulle Juklerød unnslippe diagnosen? Jo sterkere han hevdet at den ikke stemte – jo riktigere ble den!

I Teater Ibsens forestilling fortelles Juklerødsaken som en sort komedie. For det er unektelig noe tragikomisk over Juklerøds videre skjebne som ufrivillig pasient i Psykiatri-Norge. Høydepunktet blir kanskje nådd når Juklerød legges inn på ”Frivillig avdeling” – mot sin vilje!

Det er skuespiller Ola Otnes som spiller Arnold Juklerød, som kanskje var svært psykisk syk – men som kan hende også bare var et tilfeldig offer for en skakkjørt og overmedisinert psykiatri. Manuset er skrevet av Morten Cranner, som har vokst opp i Kragerø og levd med Juklerødsaken hele livet.
 
Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.