Kva skjer i Vest-Telemark?

Kurs: Vikingdrakter og Handsaumteknikkar m. Astri Bryde

Kurs: Vikingdrakter og Handsaumteknikkar m. Astri Bryde frå Vest-Telemark.no
Raulandsakademiet as Akademiet 2, Rauland 3864 Rauland
 
Måndag 10. juli 19.00 – 15.00
 
Opplegget for mine kurs er at jeg begynner med en orientering om historien til teknikkene/ draktene vi går igjennom, materialbruk og verktøy, for så å lage prøvelapper. Dernest begynner vi på et produkt, etter den enkelte deltakerens lyst og evne. Deltakarane får tid til å lage eit ferdig klesplagg. De får veiledning underveis. Deltakerne får et kompendium som inneholder historikk, sting og snittegninger. Stinga og saumeteknikkane er dei same som ein finn på mange av dei norske bunadane.

Pris: Kurs kr 5700,- Opphald og mat I 6 døger kr 5880,-
Påmeldingsfrist 29. mai.

Meir info og påmelding:
http://www.visitrauland.com/Aktoer/Raulandsakademiet/Kurskatalog/Vikingdrakter-handsaumteknikkar
 
Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.