Kva skjer i Vest-Telemark?

Nils Ole Lien spelar gitar og syng

Nils Ole Lien spelar gitar og syng frå Vest-Telemark.no
Vinje sjukeheim 3890 Vinje
 
Søndag 23. april 16.00
 
Kvar sundag kjem ein lokal artist og gjev ein halv time av talentet sitt til bebuerane her og dei som vitjar sjukeheimen. Av og til er tilbodet ein film frå lokalmiljøet. Bak dette tilbodet står Folkeakademiet i Vinje med god hjelp av kulturkontoret/frivilligsentralen
 
Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.