Kva skjer i Vest-Telemark?

Sommarkurs: Lasering og rosemaling m. Vivian Grieg Teisner

Sommarkurs: Lasering og rosemaling m. Vivian Grieg Teisner frå Vest-Telemark.no
Raulandsakademiet as Akademiet 2, Rauland 3864 Rauland
 
Måndag 26. juni 19.00 – 15.00
 
Kurset høver for deg som har prøva litt lasering og rosemåling. Men det er og plass for nybyrjarar. For det meste individuell undervisning. Oljefargar. Laseringteknikken blir gjennomgått i teori og praksis og kurset inneheld teori om oppbygging og linjeføring i ei telemarksrose, men hovudvekta ligg på praktisk øvingar. Vivian Grieg Teisner har mastergrad i tradisjonskunst frå HIT, Rauland, og er kjend for å prøve nytt innan rosemålingskunsten.

Pris: Kurs kr 5700,- Opphald og mat i 6 døger kr 5880,-
Påmeldingsfrist 15.mai.

Meir info og påmelding:
http://www.visitrauland.com/Aktoer/Raulandsakademiet/Kurskatalog/Lasering-og-rosemaaling
 
Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.